NORMELE DE REDACTARE

Textele se redactează în Times New Roman, normal + justified, corp 12.
Numele autorului: dreapta sus.
Titlul: centrat în pagină, bold.
Instituţia, oraşul

Citatele se pun între ghilimele obişnuite, fără pauză de text; citatul în citat se marchează cu ghilimele pătrate («»). Toate
trimiterile bibliografice se dau între paranteze pătrate la sfârşitul citatului sau al comentariului, după modelul: [1, p. 10].
Numărul de ordine al referinţelor se va respecta la sfârşitul articolului. Dacă aceeaşi referinţă se va repeta de mai multe ori,
se va folosi acelaşi număr de ordine, urmat de indicarea paginii.

Pentru notele de la sfârşit oferim modelul:
1. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 2003.
2. Thomas S. Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice. Traducere de Radu J. Bogdan, studiu introductiv de Mircea Flonta,
Bucureşti, Humanitas, 1999.

În cazul periodicelor:
1. Andrei Ţurcanu, Găinarii şi ochiul atroce al râsului, în revista Metaliteratură, Chişinău, 2008, nr. 3-4.

Informaţiile suplimentare ce clarifică textul se marchează cu asterisc, sub forma de indici în text (superscript) indicând
numărul de ordine al acestora, şi se vor da la sfârşitul articolului.

Articolul va fi însoţit de un scurt Rezumat care să menţioneze ipoteza de lucru sau concluzia la care crede autorul să a ajuns.
Lungimea recomandată este de cel mult 10-15 rânduri. Rezumatul va fi predat odată cu articolul, în română şi în engleză
(Abstract).
După rezumat vor fi indicate Cuvintele-cheie (maximum 8 cuvinte), traduse şi în engleză (Keywords).

Studiile trimise pe adresa revistei, care nu corespund exigenţelor ştiinţifice ale Consiliului Academic şi care nu respectă
normele redacţionale stabilite de Colegiul de Redacţie, nu vor putea fi publicate. Respingem şi combatem articolele
plagiate.