Adresa colegiului de redacţie: Bulevardul Ştefan cel
Mare şi Sfânt, nr. 1

MD–2001, Chişinău, Republica Moldova, biroul 411.

Tel: 022-27-21-50

E-mail. metaliteratura@gmail.com

www.metaliteratura.foxnet.md