COMITETUL ŞTIINŢIFICLiviu ANTONESEI
, prof. univ., dr., Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi

Alexandra BARBĂNEAGRĂ,  conf. univ. dr., U.P.S. „Ion Creangă”, Chişinău

Nicolae BILEŢCHI, m. cor.,dr. hab., Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

Mihai CIMPOI, acad., prof. univ., dr. hab., Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

Alina CIOBANU-TOFAN, dr., conf. univ., Centrul de Competenţă Europa Centrală şi de Est - Kompetenzzentrum
Mittel- und Osteuropa e.V. Leipzig (KOMOEL)

Nicolae LEAHU, conf. univ., dr., Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi

Mircea MARTIN, prof. univ., dr., Universitatea din Bucureşti

Dan MĂNUCĂ, prof. univ., dr. Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, filiala Iaşi

Felix NICOLAU, conf., univ., dr., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti  

Tatiana CIOCOI, conf. univ., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova

Ion PLĂMĂDEALĂ, dr. hab., cerc. şt. sup., Institutul de Filologie al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

Elena PRUS, prof. univ., dr. hab., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău

Adrian Dinu RACHIERU, prof. univ., dr., Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

Maria ŞLEAHTIŢCHI, conf. univ., dr., Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi

Andrei ŢURCANU, prof. univ., dr. hab., cerc. şt. sup., Institutul de Filologie al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Chişinău

Diana VRABIE, conf. univ., dr., Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi