Revista de ştiinţă literară Metaliteratură a fost fondată în 2000 la Catedra de Literatură română şi
comparată a Facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din Chişinău. În paginile
revistei s-au regăsit toţi acei care au fost titulari sau care au cumulat la această catedră după ’90
încoace, astfel că revista etalează o anumită coeziune şi profilează un elegant portret de grup.
Articolele semnate de dr. hab. Alexandru Burlacu (şeful catedrei), acad. Mihai Cimpoi, m. cor. Nicolae
Bileţchi, acad. Mihail Dolgan, Anatol Gavrilov Eliza Botezatu, Sergiu Pavlicencu, Alina Ciobanu, Grigore
Canţâr, Dumitru Apetri, Timofei Roşca, Loretta Handrabura, Dumitriţa Smolniţchi, Victoria Baraga,
Luminiţa Bucşăneanu, Aliona Grati, Viorica Zaharia, Galina Ionesi, Vlad Caraman, Nina Corcinschi, Elena
Cartaleanu ş.a. dau seama de un ansamblu relativ omogen de reprezentări comune, starea de spirit şi
cultura acestui colectiv.

În anul 2006 revista a ajuns pe o altă orbită, trecând sub auspiciile Institutului de Filologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceea ce s-a urmărit a fost crearea unui climat oportun colaborării
mai eficiente dintre academie şi universitate, dintre procesul de cercetare şi cel de predare. Cadrul
a impus iniţierea unei „noi serii” de dezbateri adecvate orizontului de preocupări academice şi a
înmulţit numărul autorilor, astfel încât până în momentul de faţă revista conţine aproape toate
numele de referinţă în cercetarea literaturii din Republica Moldova.

Din 2008 redactor-şef devine dr. hab., conf.univ. Aliona Grati.

Propunându-şi încă de la început discursurile privind condiţiile literaturii şi ale ştiinţei literare, titularii
redacţiei favorizează atât eseul ca expunere liberă asupra artei literare, cât şi contribuţiile la
rubricile de istorie, critică şi teorie literară, poetică, folcloristică, etnologie. Studiilor teoretice li se
acordă sistematic şi constant spaţiul cel mai mare, urmărindu-se explicit identificarea şi coagularea
principiilor de cercetare literară în situaţia în care aceasta suferă la noi de o regretabilă
desincronizare în raport cu cea românească şi mondială. Întotdeauna sunt salutate şi bine primite
articolele care exprimă o opţiune de înnoire metodologică sau studiile de sinteză a unor teorii
moderne.

Actualmente revista ştiinţifică
Metaliteratură este cotată C de către CNAA.

Redactor-şef                     Aliona GRATI

Redactori-şefi adjuncţi    Anatol GAVRILOV
                                  Nina CORCINSCHI
                ISSN 1857-1905

Redactori                    Mihai PAPUC
                             Lilia PORUBIN

Secretar                      Vlad CARAMAN
Revista științifica trimestrială                                                                                    Director fondator     Alexandru BURLACU